مجید الهی راد بجنورد |
اختصاص ۱۴۳ میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان ۲۴ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی خبر داد:

اختصاص ۱۴۳ میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی از اختصاص 143 میلیارد تومان اعتبار طی امسال برای اشتغال مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.