مجید مصباح |
اجباری در زمینه خرید و استفاده از لباس فرم دانش آموزی وجود ندارد ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

اجباری در زمینه خرید و استفاده از لباس فرم دانش آموزی وجود ندارد

بجنورد- رییس سازمان دانش آموزی خراسان شمالی گفت: امسال در زمینه خرید و استفاده از لباس فرم دانش آموزی هیچ اجباری وجود ندارد. به گزارش انتهاج به نقل از مهر ،مجید مصباح اظهار کرد: در سطح مرکز استان خراسان شمالی تعداد ۱۳ تولیدی در زمینه لباس فرم دانش آموزی مشغول به فعالیت هستند. وی افزود: […]