محبوس شدگان |
بیشتر موارد محبوس شدن در آسانسورها مربوط به مسکن مهر ها است ۱۴ آبان ۱۳۹۸
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه :

بیشتر موارد محبوس شدن در آسانسورها مربوط به مسکن مهر ها است

کرمانشاه - مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه گفت : بیشتر موارد محبوس شدن در آسانسورها مربوط به مسکن مهر ها است که علت آن نداشتن تائیدیه ایمنی، دستکاری دکمه ها توسط کودکان و شمار خانواده های بیشتر بوده است.