محسن برزگری |
تبدیل دانشگاه علم و هنر یزد به دانشگاه نوآفرین ۰۶ آذر ۱۳۹۸
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و هنر یزد :

تبدیل دانشگاه علم و هنر یزد به دانشگاه نوآفرین

یزد - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و هنر یزد گفت: الگوی جدید آموزش عالی از مهرماه سال آینده در دانشگاه علم و هنر یزد اجرا و این دانشگاه به دانشگاه نوآفرین تبدیل می شود.