محسن جلیل |
نجات جان مصدوم از خودروی پراید آتش گرفته در یاسوج ۱۴ آبان ۱۳۹۸
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد :

نجات جان مصدوم از خودروی پراید آتش گرفته در یاسوج

یاسوج - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از رها سازی و نجات جان مصدوم از خودروی پراید آتش گرفته طی تصادف در محور یاسوج به بابامیدان خبر داد.