محسن عباسی |
پیاده‌محوری رویکرد مدیریت شهری شهر جهانی/یزد بی‌دفاع‌ترین شهر در برابر بارندگی ۱۸ آذر ۱۳۹۹

پیاده‌محوری رویکرد مدیریت شهری شهر جهانی/یزد بی‌دفاع‌ترین شهر در برابر بارندگی

یزد- رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد گفت: از ابتدای فعالیت شورای پنجم، پیاده محوری به عنوان یک اصل اساسی و رویکرد جدی مدنظر قرار گرفته است.