محصول برنج به عنوان کشت دوم در اراضی کشاورزی بخش مانه |
کشت ذرت علوفه ای و حبوبات در خراسان شمالی جایگزین برنج می شود ۲۸ دی ۱۳۹۸
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی :

کشت ذرت علوفه ای و حبوبات در خراسان شمالی جایگزین برنج می شود

بجنورد - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: ذرت علوفه، حبوبات، چغندرقند و کینوا به عنوان کشت های جایگزین بجای کشت برنج در استان معرفی شدند.