محصول خرمالو |
آغاز برداشت خرمالو از باغات استان قزوین ۰۸ آبان ۱۳۹۸
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

آغاز برداشت خرمالو از باغات استان قزوین

قزوین - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز عملیات برداشت خرمالو در سطح ۱۰۵ هکتار از باغات استان خبرداد.