محصول پنبه |
۵۰ درصد محصول پنبه مورد نیاز کشور وارداتی است ۱۶ مهر ۱۳۹۸

۵۰ درصد محصول پنبه مورد نیاز کشور وارداتی است

کاشمر - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ضمن اشاره به استراتژیک‌بودن محصول پنبه گفت: اکنون ۵۰ درصد محصول پنبه مورد نیاز کشور را وارد می‎کنیم.