محلات هدف |
اجرای ۲ هزار طرح بازآفرینی شهری در محلات هدف کشور ۰۸ آبان ۱۳۹۸
معاون وزیر راه و شهرسازی :

اجرای ۲ هزار طرح بازآفرینی شهری در محلات هدف کشور

بجنورد - معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرای ۲ هزار طرح بازآفرینی شهری در محلات هدف کشور خبر داد.