محله‌های |
تعریف ۱۰۰ میلیارد ریال طرح بازآفرینی در محله ناظرآباد بجنورد ۰۸ اسفند ۱۳۹۸
عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران خبر داد :

تعریف ۱۰۰ میلیارد ریال طرح بازآفرینی در محله ناظرآباد بجنورد

بجنورد - عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، از تعریف ۱۰۰ میلیارد ریال طرح بازآفرینی در قالب برنامه اقدام مشترک با دستگاه‌های استان خراسان‌شمالی در محله ناظرآباد شهر بجنورد خبر داد.