محمدابراهیم زارعی |
توجه به ورزش زمینه حضور جوانان را در عرصه های ملی و بین المللی فراهم می کند ۰۹ آذر ۱۳۹۸
فرماندار شهرستان سنندج :

توجه به ورزش زمینه حضور جوانان را در عرصه های ملی و بین المللی فراهم می کند

سنندج – فرماندار شهرستان سنندج گفت: باید به ورزش توجه ویژه و نگاه حرفه ای داشت تا بتوان با فراهم کردن امکانات زمینه قهرمانی و حضور در رقابت های ملی و بین المللی را برای جوانان این خطه فراهم کرد.