محمدتقی جلالی |
پرداخت ۱۴ میلیارد تومان صدقه توسط مازندرانی ها ۲۴ آذر ۱۳۹۸
رئیس اداره هماهنگی امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد مازندران :

پرداخت ۱۴ میلیارد تومان صدقه توسط مازندرانی ها

ساری - رئیس اداره هماهنگی امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد مازندران از پرداخت  ۱۴میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صدقه توسط مردم نیکوکار استان طی هشت ماهه سال جاری خبر داد.