محمدتقی زاده |
جزیره ای عمل کردن برخی مدیران ، دلیل عقب ماندگی استان تهران ۰۴ آبان ۱۳۹۸
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران :

جزیره ای عمل کردن برخی مدیران ، دلیل عقب ماندگی استان تهران

تهران - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران گفت: جزیره ای عمل کردن برخی مدیران دستگاه های اجرایی در اجرای مصوبات شورای فنی یکی از دلایل عقب ماندگی استان تهران در حوزه عمرانی است.