محمدرضا آخوندی |
با زمین خواری و کوه خواری در تفت با جدیت برخورد می کنیم ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

با زمین خواری و کوه خواری در تفت با جدیت برخورد می کنیم

یزد- مدیر کل منابع طبیعی استان یزد در مراسم معارفه رییس جدید اداره منابع طبیعی تفت افزود: نیروی انسانی کم شاغل در اداره منابع طبیعی تفت با توجه به گستردگی شهرستان در حد تمام و کمال فعالیت می کنند. به گزارش انتهاج، محمدرضا آخوندی با بیان اینکه سال آینده اعتباری از سوی صندوق توسعه ملی […]