محمدرضا امیری |
ثبت نام ۱۱۹ نفر طی چهار روز برای انتخابات مجلس در شیراز و زرقان ۱۴ آذر ۱۳۹۸
فرماندار شیراز :

ثبت نام ۱۱۹ نفر طی چهار روز برای انتخابات مجلس در شیراز و زرقان

شیراز - فرماندار شیراز از ثبت نام 119 نفر طی چهار روز برای انتخابات مجلس در دو حوزه انتخابیه شیراز و زرقان خبر داد و گفت: از این تعداد ١٠٠ نفر مرد و ١٩ نفر زن بوده اند.