محمدرضا تابش |
تولید کالای با کیفیت نقش مهم در تحقق شعار جهش تولید دارد ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

تولید کالای با کیفیت نقش مهم در تحقق شعار جهش تولید دارد

یزد-عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و نماینده اردکان گفت: اصلاح ساختارها، تولید کالاهای با کیفیت و تعامل با دنیا با اولویت همسایگان نقش بسزایی در تحقق شعار جهش تولید دارد.