محمدرضا حسنی مقدم |
کاهش ۲۰ درصدی اعتیاد تا افق ۱۴۰۰ در خراسان جنوبی ۰۵ دی ۱۳۹۸
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی:

کاهش ۲۰ درصدی اعتیاد تا افق ۱۴۰۰ در خراسان جنوبی

بیرجند - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی گفت: بر اساس اجرای طرح یاری گران زندگی، تا افق ۱۴۰۰ باید تعداد معتادان استان ۲۰ درصد کاهش یابد.