محمدرضا قدیر |
۲ بیمارستان کامکار و فرقانی در قم برای قرنطینه آماده است ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
رییس دانشگاه علوم پزشکی قم :

۲ بیمارستان کامکار و فرقانی در قم برای قرنطینه آماده است

قم - رییس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: ۲ بیمارستان کامکار و فرقانی برای قرنطینه آماده است و افرادی که مشکوک به بیماری کرونا باشند به این مراکز منتقل می شوند.