محمدرضا نیکبخت |
استخدام ۸۰ نیروی جدید پرستار در لرستان ۱۱ دی ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان :

استخدام ۸۰ نیروی جدید پرستار در لرستان

خرم‌آباد - رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از استخدام 80 نفر نیروی جدید پرستار در استان به زودی خبر داد.