محمدرضا هنرور |
برگزاری اولین کنگره بین المللی سرطان گوارش در گلستان ۲۶ آذر ۱۳۹۸
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان :

برگزاری اولین کنگره بین المللی سرطان گوارش در گلستان

گرگان - معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان از برگزاری اولین کنگره بین المللی سرطان گوارش در گرگان خبر داد و گفت: این کنگره با همکاری چین، فرانسه و کانادا در گرگان برگزار و زمینه همکاری های بیشتر در این زمینه فراهم شد.