محمدرضا پاکدل |
تمام دستگاه های دولتی موظف هستند خدمات غیر حضوری و الکترونیکی خود را به اطلاع مردم برسانند ۰۶ دی ۱۳۹۹

تمام دستگاه های دولتی موظف هستند خدمات غیر حضوری و الکترونیکی خود را به اطلاع مردم برسانند

یزد- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد از ادارات خواست تمام اقدامات الکترونیک و خدمات غیر حضوری را به اطلاع مردم برسانند و افزود: در دولت الکترونیک مصوب کردیم ادارات بر انجام خدمات الکترونیک حساس باشند و اجرا و اطلاع رسانی به طور کامل انجام شود.