محمدرضا پورابراهیمی |
راه اندازی ۲ مرکز شتاب دهنده در حوزه کشاورزی کرمان ضروری است ۱۰ دی ۱۳۹۸
نماینده مردم کرمان و راور :

راه اندازی ۲ مرکز شتاب دهنده در حوزه کشاورزی کرمان ضروری است

کرمان - نماینده مردم کرمان و راور گفت: راه اندازی دو مرکز شتاب دهنده در استان کرمان در حوزه کشاورزی ضروری است.