محمدرضا کشاورزیان |
دستگیری ۳۰ قاچاقچی چوب درختان جنگلی در شاهرود ۱۴ آذر ۱۳۹۸
رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود :

دستگیری ۳۰ قاچاقچی چوب درختان جنگلی در شاهرود

شاهرود - رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود از دستگیری 30 قاچاقچی چوب درختان جنگلی، تاغ و گز در این شهرستان طی سال جاری خبر داد.