محمدصادق تنهایی |
توزیع ۸۴ هزار تن کود بین کشاورزان کرمانشاه ۱۴ دی ۱۳۹۸
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه :

توزیع ۸۴ هزار تن کود بین کشاورزان کرمانشاه

کرمانشاه - مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از توزیع ۸۴ هزار تن کود شامل کود اوره، پتاس و فسفات از ابتدای سال جاری تاکنون، در بین کشاورزان خبر داد.