محمدصدیق ثابتی |
تایید ۵۹ درصد متقاضیان مسکن ملی در کردستان ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
مدیرکل راه‌ و شهرسازی کردستان :

تایید ۵۹ درصد متقاضیان مسکن ملی در کردستان

سنندج - مدیرکل راه‌ و شهرسازی کردستان از تایید 59 درصد متقاضیان مسکن ملی در استان خبر داد و گفت: درخواست ۶۳۳ نفر از متقاضیان در طرح اقدام ملی مسکن (خرید مسکن) در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر این استان در مرحله نخست تایید شد.