محمدعلی جاوید |
پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه احداث فرهنگسرای بیرجند ۱۹ آبان ۱۳۹۸
شهردار بیرجند :

پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه احداث فرهنگسرای بیرجند

بیرجند - شهردار بیرجند از پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه احداث فرهنگسرای این شهر خبر داد و گفت: اتمام این پروژه به ۱۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز دارد.