محمدمجید غریبانی |
۵۸ نفر مصدوم در زلزله اردبیل ۱۸ آبان ۱۳۹۸
رئیس مرکز مدیریت حوادث اردبیل :

۵۸ نفر مصدوم در زلزله اردبیل

اردبیل - رئیس مرکز مدیریت حوادث استان اردبیل از مصدومیت 58 نفر در زلزله استان آذربایجان شرقی که در اردبیل نیز احساس شد ، خبر داد.