محمدمهدی جوادیان زاده |
افزایش چاه های کشاورزی روند روبه زوال آبخوان های خاتم را رقم زده اند ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

افزایش چاه های کشاورزی روند روبه زوال آبخوان های خاتم را رقم زده اند

یزد- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در نشست شورای حفاظت منابع آب خاتم که در راستای رویداد آبی این شهرستان برگزار گردید، گفت: خشکسالی های پی در پی از یک سو و افزایش چاه ها از سوی دیگر طی بیست سال گذشته، روند روبه زوال آبخوان های خاتم را رقم زده اند.

۰۲ فروردین ۱۳۹۹
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد

اعتبار تمامی مجوز آب‌های زیرزمینی به علت ویروس کرونا تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ تمدید شد

یزد- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد گفت: برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و پرهیز از تردد غیرضروری بهره برداران و مالکان به اداره های تابعه این شرکت در شهرستان ها، اعتبار تمامی مجوز آب‌های زیرزمینی تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ تمدید شد.