محمد جمالیان |
استان مرکزی کمترین تلفات آنفلوآنزا را داشته است ۲۰ آذر ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک :

استان مرکزی کمترین تلفات آنفلوآنزا را داشته است

اراک - رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: آمار نشان می دهد که استان مرکزی کمترین تلفات بیماری آنفلوآنزا را نسبت به سایر نقاط کشور داشته است.

بیمارستان های شهر اراک با شیوع آنفلوانزا در وضعیت بحرانی قرار دارد ۰۶ آذر ۱۳۹۸
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک :

بیمارستان های شهر اراک با شیوع آنفلوانزا در وضعیت بحرانی قرار دارد

اراک - رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: طی یک هفته اخیر شاهد افزایش آمار مبتلایان آنفلوآنزا در اراک بوده ایم و هم اکنون بیمارستان های این شهر به علت اشغال کامل تخت ها، در وضعیت بحرانی هستند.