محمد حسن رضایی |
۶۰ درصد تماس ها با آتش نشانی شاهرود مزاحمت است ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود:

۶۰ درصد تماس ها با آتش نشانی شاهرود مزاحمت است

شاهرود - مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود گفت : 60 درصد از تماس های مردمی با سازمان آتش نشانی غیر ضروری و مزاحمت است.