محمد حسین شرعیاتی |
تجلیل از مشترکین خوش حساب شرکت آبفای استان یزد ۰۶ مهر ۱۳۹۹

تجلیل از مشترکین خوش حساب شرکت آبفای استان یزد

یزد- اولین دوره ی اهدا جوایز طرح سپاس آب به مشترکین خوش حساب شرکت آبفای استان یزد که قبض خود را در مهلت تعیین شده پرداخت کردند برگزار شد.