محمد حضوری |
تولید ماسک و ژل ضدعفونی مورد نیاز قم در داخل استان ۰۵ اسفند ۱۳۹۸
معاون دانشگاه علوم پزشکی قم :

تولید ماسک و ژل ضدعفونی مورد نیاز قم در داخل استان

قم - معاون غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: به منظور تامین ماسک و ژل ضدعفونی مورد نیاز استان ، تولید این لوازم بهداشتی با توجه به ظرفیت‌های واحدهای تولیدی قم در دستور کار قرار گرفته‌است.