محمد حیدری |
مسمومیت ۵ نفر با گاز مونوکسید کربن در چهارمحال و بختیاری ۲۸ دی ۱۳۹۸
مدیر مرکز فوریت های پزشکی چهارمحال وبختیاری :

مسمومیت ۵ نفر با گاز مونوکسید کربن در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال وبختیاری از مسمومیت پنج نفر با گاز مونوکسید کربن در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

گاز گرفتگی ۳ نفر در چهارمحال و بختیاری ۲۱ دی ۱۳۹۸
رئیس مرکز مدیریت حوادث چهارمحال و بختیاری :

گاز گرفتگی ۳ نفر در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری از مسمومیت سه نفر با گاز مونوکسید کربن در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

غرق شدن کودک دو ساله در زاینده رود ۰۹ آذر ۱۳۹۸
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری :

غرق شدن کودک دو ساله در زاینده رود

شهرکرد - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری از غرق شدن کودک دو ساله در زاینده رود خبر داد.