محمد خالقی |
ارسال نمونه لاشه توکاهای گلوسیاه بجنورد به مشهد برای بررسی علت مرگ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
رییس اداره حفاظت محیط زیست بجنورد :

ارسال نمونه لاشه توکاهای گلوسیاه بجنورد به مشهد برای بررسی علت مرگ

بجنورد - رییس اداره حفاظت محیط زیست بجنورد گفت: نمونه لاشه توکاهای گلوسیاهی که دیروز، به صورت دسته‌جمعی در بجنورد تلف شده بودند، برای تعیین علت مرگ به آزمایشگاهی در مشهد فرستاده شده است.