محمد دره وزمی |
ابطال پروانه بهره برداری ۶ معدن غیرفعال در کردستان ۲۲ دی ۱۳۹۸
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان :

ابطال پروانه بهره برداری ۶ معدن غیرفعال در کردستان

سنندج - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان از ابطال پروانه بهره برداری شش معدن غیرفعال در این استان خبر داد.