محمد دهقانی فیروز آبادی |
چهار نمونه مثبت کرونا و فوت یک نفر در خراسان جنوبی ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند :

چهار نمونه مثبت کرونا و فوت یک نفر در خراسان جنوبی

بیرجند - رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند از چهار نمونه مثبت کرونا و فوت یک نفر در استان خبر داد و گفت: تا این لحظه از ۷۳ جواب آزمایش کرونا که دریافت کردیم، فقط چهار نمونه مثبت و بقیه منفی بوده است.