محمد دهقان |
آذربایجان غربی استان معین برای تأمین سیب شب عید ۱۲ استان ۰۶ بهمن ۱۳۹۸
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی :

آذربایجان غربی استان معین برای تأمین سیب شب عید ۱۲ استان

ارومیه - معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از معرفی آذربایجان غربی به عنوان استان معین برای تأمین سیب مورد نیاز شب عید ۱۲ استان خبر داد.