محمد رحیم شهریاری |
ارسال دومین محموله کمک رسانی هلال احمر خراسان جنوبی به سیستان و بلوچستان ۲۴ دی ۱۳۹۸
رئیس جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی :

ارسال دومین محموله کمک رسانی هلال احمر خراسان جنوبی به سیستان و بلوچستان

بیرجند - رئیس جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از ارسال دومین محموله کمک رسانی هلال احمر استان به سیستان و بلوچستان خبر داد.

امداد رسانی به بیش از هزار حادثه توسط هلال احمر خراسان جنوبی ۰۹ دی ۱۳۹۸
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی :

امداد رسانی به بیش از هزار حادثه توسط هلال احمر خراسان جنوبی

بیرجند - مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از امداد رسانی به هزار و ۳۰۷ حادثه طی ۹ ماهه گذشته سال جاری در استان توسط نیروهای هلال احمر خبر داد.

امدادرسانی هلال احمر خراسان جنوبی به بیش از هزار حادثه ۰۹ آذر ۱۳۹۸
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی :

امدادرسانی هلال احمر خراسان جنوبی به بیش از هزار حادثه

بیرجند - مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از امدادرسانی هلال احمر به هزار و ۲۰۲ حادثه در هشت ماهه سال جاری خبر داد.