محمد رضا آذربایجانی |
کشف ۱۶۰ کیلوگرم گوشت غیر مجاز از یک واحد صنعتی در تاکستان ۲۵ دی ۱۳۹۸
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان :

کشف ۱۶۰ کیلوگرم گوشت غیر مجاز از یک واحد صنعتی در تاکستان

قزوین - رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان از کشف و توقیف ۱۶۰ کیلوگرم گوشت غیر مجاز از آشپزخانه یک واحد صنعتی در تاکستان خبر داد.