محمد رضا اسدی |
پروژه احداث پارک عمومی باقرخان ۲ به شهرداری بجنورد تحویل شد ۰۱ آبان ۱۳۹۸
سرپرست اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری راه و شهرسازی خراسان شمالی:

پروژه احداث پارک عمومی باقرخان ۲ به شهرداری بجنورد تحویل شد

بجنورد - سرپرست اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری راه و شهرسازی خراسان شمالی تحویل موقت پروژه احداث پارک عمومی محله باقرخان 2 به شهرداری بجنورد خبر داد.