محمد صادق براتی |
برخورد جدی با مسافر خانه های غیرمجاز خراسان رضوی در ایام نوروز ۲۷ آذر ۱۳۹۸
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی :

برخورد جدی با مسافر خانه های غیرمجاز خراسان رضوی در ایام نوروز

مشهد - معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی از برخورد جدی با خانه‌مسافرهای غیرمجازی که تاکنون نسبت به اخذ مجوز اقدام نکرده اند، در ایام نوروز ۹۹ خبر داد.