محمد علی سلامی |
ضرورت ایجاد گلخانه های استاندارد برای توسعه کشت های گلخانه ای در قم ۰۴ دی ۱۳۹۸
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم :

ضرورت ایجاد گلخانه های استاندارد برای توسعه کشت های گلخانه ای در قم

قم - معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت:‌ برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای درقم باید به دنبال ایجاد گلخانه‌های استاندارد و دارای شرایط لازم برای تولید محصولات باکیفیت کشاورزی باشیم تا جایگاه آن در بازارهای ملی و بین‌المللی ارتقا یابد.