محمد فاتحی میبدی |
رشد تعرفه آب بها برای مشترکان کم مصرف ۷درصد و پرمصرف ۱۶ درصد است ۰۱ تیر ۱۳۹۹

رشد تعرفه آب بها برای مشترکان کم مصرف ۷درصد و پرمصرف ۱۶ درصد است

یزد-سرپرست آب و فاضلاب استان یزد  گفت: 7 درصد رشد تعرفه آب بها برای مشترکین کم مصرف و برای مشترکین پرمصرف 16 درصد است.