محمد فرامز |
پروژه های آبخیزداری خراسان شمالی با سیلاب های اخیر آبگیری شدند ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
مقام مسئول:

پروژه های آبخیزداری خراسان شمالی با سیلاب های اخیر آبگیری شدند

بجنورد-  معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: پروژه های آبخیزداری خراسان شمالی با سیلاب های اخیر آبگیری شدند.