محمد محمدی تاکامی |
آسیب جدی پسماند به اقلیم مازندران ۰۶ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری مازندران :

آسیب جدی پسماند به اقلیم مازندران

ساری - مدیرکل دفتر امور شهری استانداری مازندران گفت: میزان تولید پسماند کشاورزی سه تا چهاربرابر پسماند شهری بوده و به اقلیم استان آسیب زده است.