محمد مخبر دزفولی |
پیگیری جدی رفع مشکل فاضلاب در آبادان ۱۰ دی ۱۳۹۸
رئیس ستاد فرمان اجرایی امام :

پیگیری جدی رفع مشکل فاضلاب در آبادان

آبادان - رئیس ستاد فرمان اجرایی امام از پیگیری جدی برای رفع مشکل فاضلاب آبادان خبر داد و گفت: فاضلاب یک معضل جدی در آبادان است که اگر ساماندهی و حل نشود با هر بار بارندگی باز هم این اتفاقات تکرار می‌شود.