محمد پسندیده |
رسالت خبرنگاران اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم است ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) اسفراین؛

رسالت خبرنگاران اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم است

اسفراین - رئیس کمیته امداد اسفراین در نشت خبری با خبرنگاران گفت: رسالت نخست خبرنگاران آگاهی و اطلاع رسانی عملکرد دستگاه ها در خصوص نحوی خدمت رسانی به مردم است.