محمد کدخدازاده |
بهره برداری از پروژه بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان تا پایان سال مالی ۹۹ ۲۸ دی ۱۳۹۸
معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور :

بهره برداری از پروژه بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان تا پایان سال مالی ۹۹

بجنورد - معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال مالی ۹۹ مصادف با خرداد ۱۴۰۰ محور بزرگراهی بجنورد به جنگل گلستان به بهره برداری برسد.