محمد کرمیان فر |
رصد بازار استان خراسان شمالی توسط ۲۰ گروه بازرسی ۱۸ آذر ۱۳۹۸
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی :

رصد بازار استان خراسان شمالی توسط ۲۰ گروه بازرسی

بجنورد - معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: در حال حاضر۲۰ گروه، کار نظارت و بازرسی از بازار استان را بر عهده دارند که نیمی از این تعداد مربوط به شهر بجنورد است.